URLOPY LEKARZY W MIESIĄCU SIERPNIU 2018

1.Lek. stom Maria Zawilska                                   – 10.08. – 24.08.2018r 2. Lek.med. Maria Szul                                            – 16.08. – 7.09.2018r. 3. Lek.med. ginekolog  Anthony Egwuatu    ...

Urlopy lekarzy w miesiącu lipcu 2018 r.

Niniejszym informujemy, że w miesiącu czerwcu na urlopach przebywać będą następujący lekarze : – lek. med. Wiktor Stopyra – 14 i 28.07.2018 r. – lek. med. Barbara Potempa – 09, 10, 12, 19, 26.07.2018 r. – lek. med. Jacek Masłowski – 06, 13, 20, 27.07.2018 r. -lek. med. Dariusz...

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE   Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych z malowa...

Zapytanie dotyczące wyceny robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  8 czerwca 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się  z prośbą o wycen...

Urlopy lekarzy w miesiącu czerwcu 2018 r.

Niniejszym informujemy, że w miesiącu czerwcu na urlopach przebywać będą następujący lekarze : – lek. med. Wiktor Stopyra – 01, 02, 08, 09, 29, 30.06.2018 r. – lek. med. Barbara Potempa – 04, 05, 07, 21, 28.06.2018 r. – lek. med. Jacek Masłowski – 1.06.2018 r. -lek. med. Barbara Tusińska...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.05.2018r. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ...

Informacja z otwarcia ofert w w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.05.2018r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ...