Zapytanie dotyczące wyceny środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...

Zapytanie dotyczące wyceny odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...