Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE   Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych z malowa...

Zapytanie dotyczące wyceny robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  8 czerwca 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się  z prośbą o wycen...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.05.2018r. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ...

Informacja z otwarcia ofert w w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.05.2018r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ...

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15 maja 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE   Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych   z wymia...

Odpowiedzi na zapytania wykonawców w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

W załączeniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem. Odpowiedzi na zapytania RTG 3  

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem

W załączeniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem. Odpowiedzi na zapytania RTG Odpowiedzi na zapytania RTG 2 Odpowiedzi na...

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem. Ogłoszenie o zamówieniu wra...