Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia przy budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22 sierpnia 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wycenę robót budowlanych związanych z re...

Zapytanie dotyczące wyceny robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia przy budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  12 sierpnia 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się  z prośbą o wyce...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11 grudnia 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy stomatologicznych dla SPZOZ...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11 grudnia 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy odczynników laboratoryjnyc...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 listopada 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu ...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 listopada 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy...