Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 25 listopada 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy środków dezynfekcyjnych w...

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie 2 zjazdów publicznych stanowiących dojazd do budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 listopada 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających n...

Zapytanie dotyczące wyceny robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie 2 zjazdów publicznych stanowiących dojazd do budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  8 listopada 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ...

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników przy budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 listopada 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego wykonania robót budowlanych związanych z remontem chodni...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020,

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 4 listopada 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jed...

Zapytanie dotyczące robót budowlanych związanych z remontem chodników przy budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  30 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                          ...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałówstomatologi...

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2019 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów jednorazow...