Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2021.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zakupu aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...