Kontakt

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel. 33 876 64 37; 33 876 53 40; 33 876 53 41, 608 786 725
Fax: 33 876 58 63
e-mail: spzozkal2@op.pl