Harmonogram pracy poradni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. stom.

Andrzej Marczyński

13.00 – 20.35 08,00 – 15.35 07.00 – 10.30