Harmonogram pracy poradni – wizyty ambulatoryjne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Piel.

Małgorzata Zajda

08.00-10.30 10.30-13.00 13.00-15.30 15.30-18.00 13.00-15.30
Piel.

Bogusława Garlacz

15.30-18.00 13.00-15.30 08.00-10.30 10.30-13.00 10.30-13.00
Piel.

Urszula Bucka

10.30-13.00 08.00-10.30 15.30-18.00 13.00-15.30 15.30-18.00
Piel.

Barabara Wójcik

13.00-15.30 15.30-18.00 10.30-13.000 08.00-10.30 08.00-10.30

Harmonogram pracy poradni – wizyty domowe

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Piel.

Małgorzata Zajda

07.00-08.00

10.30-14.35

07.00-10.30

13.00-14.35

10.25-13.00

15.30-18.00

10.25-15.30 10.25-13.00

15.30-18.00

Piel.

Bogusława Garlacz

10.25-15.30 10.25-13.00

15.30-18.00

07.00-08.00

10.30-14.35

07.00-10.30

13.00-14.35

07.00-10.30

13.00-14.35

Piel.

Urszula Bucka

07.00-10.30

13.00-14.35

07.00-08.00

10.30-14.35

10.25-15.30 10.25-13.00

15.30-18.00

10.25-15.30
Piel.

Barabara Wójcik

10.25-13.00

15.30-18.00

10.25-15.35 07.00-10.30

13.00-14.35

07.00-08.00

10.30-14.35

07.00-08.00

10.30-14.35