Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Cele projektu

Cele główne:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Obniżenie kosztów energii cieplnej
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Cele te zostaną zrealizowany poprzez:

  • Wzrost sprawności instalacji grzewczej
  • Poprawa izolacyjności przegród budowlanych
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Efekty projektu

 

Oszczędność energii cieplnej
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
Spadek emisji gazów cieplarnianych
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej

 

 

Wartość projektu: 991 913,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 328 395,49 zł