1.Dariusz Rzepka       –   25.07.2019r.

2.Wiktor Stopyra          –  05, 06, 20. 07.2019r