Niniejszym informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej przystąpił do przeprowadzenia badania klinicznego pod nazwą:

Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2”

prowadzonego przez

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 z siedzibą w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublinpod kierunkiem

Prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka z Katedry i Kliniki Neurologii

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Planowane badanie kliniczne dotyczy oceny skuteczności amantadyny w zapobieganiu progresji COVID-19 w kierunku ostrej niewydolności oddechowej i jej następstw neurologicznych.W badaniu mogą wziąć udział następujące osoby :

1. Mężczyźni i kobiety w wieku 18 lat i starsi.

2. Potrafiące udzielić świadomej zgody.

3. Posiadające potwierdzony wynik pozytywny na SARS-CoV-2 w ciągu 5 dni od daty wystawienia wyniku (według raportu laboratorium).

4. Pacjenci z jednym lub kilkoma z następujących objawów: gorączka, kaszel, bóle mięśni, łagodna duszność, ból w klatce piersiowej, biegunka, nudności, wymioty, brak węchu, brak smaku, ból gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa.

5. Pacjenci, którzy podczas wstępnego badania przesiewowego zgłoszą co najmniej jeden a nie więcej niż 3 z następujących czynników ryzyka pogorszenia stanu klinicznego: wiek ≥40, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby płuc (np. astma, POChP), zaburzenia immunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń), choroby neurologiczne: np. stan po odległym udarze lub urazie mózgu, stwardnienie rozsiane, otępienie i inne schorzenia neurozwyrodnieniowe).

6. Pacjenci hospitalizowani lub ambulatoryjni z powodu spełnienia powyższych kryteriów i wymagający obserwacji w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnychRównocześnie informujemy, że kwalifikacji do udziału w przedmiotowym badaniu przeprowadzać będą lekarze zatrudnieni w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 33) 876-64-37