OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że od dnia  2 października 2019 r. w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzane będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. emerytów, rencistów, dzieci i młodzieży do ukończenia 18-go roku  życia – pod warunkiem posiadania przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Równocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do wykonania szczepienia jest zaświadczenie od lekarza POZ  o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

Szczepienia przeprowadzane będą w Gabinecie Zabiegowym w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku od 8.00 -17.00 i w Punkcie szczepień od poniedziałku do piątku od 8.00 – 17.00 oraz w WOZ Leńcze i WOZ Przytkowice w godzinach pracy ośrodków.