OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie udzielał świadczeń na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tj. dyżur 1 lekarza i 1 pielęgniarki.