Niniejszym informuję, że od dnia 01 lipca 2018 r. SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskał większy kontrakt z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. W związku z powyższym w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej od dnia  01 lipca 2018 r. czynne będą 2 gabinety stomatologiczne. Szczegółowy harmonogram pracy gabinetów znajduje się w zakładce 'Strefa pacjenta”.