W dniu 07.01.2022r (piątek) w Poradni Ogólnej będzie przyjmował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach pracy Poradni.

Nieczynne – Laboratorium , Porania Dziecięca.