W dniach od 3.09 – 14.09.2020 lek. Maria Szul nie przyjmuje .

W dniach nieobecności Pani M. Szul  lek. Agnieszka Jarguz-Chudoba przyjmuje od 8.00 – 14.00.