Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15 maja 2018 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   OGŁOSZENIE   Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych   z wymia...