Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2022.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 6 grudnia 2021 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 6 grudnia 2021 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...