Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                             ...

Zapytanie dotyczące wyceny leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                        ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalw...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  Kalwaria Zebrzydowska, dnia 5 lipca 2021 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ...

Zapytanie dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Kalwaria Zebrzydowska, dnia  17 czerwca 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                           ...

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2021.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...