Rozstrzygnięcie postępowania dot. zakupu aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...

Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2021.

  Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10 listopada 2020 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne...