OGŁOSZENIE

W związku z pandemią koronawirusa oraz koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, z dniem 01.06.2020 r., wprowadzone zostają nowe zasady przyjmowania  pacjentów w gabinetach lekarskich w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej :

 1. Pacjenci przyjmowani będą w gabinetach lekarskich tylko po wcześniejszej, telefonicznej rejestracji.
 2. Pacjenci winni zgłaszać się na wizytę lekarską na konkretną godzinę ustaloną w czasie rejestracji.
 3. Pacjenci z objawami chorobowymi takimi jak : wysoka gorączka, kaszel, duszności powinni zgłosić ten fakt podczas rejestracji telefonicznej. O dalszym leczeniu zdecyduje lekarz podczas konsultacji telefonicznej.
 4. W przypadku konieczności przepisania leku recepturowego np. w ramach kontynuacji leczenia, lekarz może wystawić taką receptę na podstawie telefonicznego zlecenia.
 5. Na terenie Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Leńczach i Przytkowicach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk. Przy wejściach do budynku dokonywany będzie pomiar temperatury.
 6. Ograniczone zostają wizyty w domu pacjenta do szczególnie uzasadnionych przypadków. O konieczności przeprowadzenia zdecyduje lekarz podczas konsultacji telefonicznej.
 7. Sprawy administracyjne będą załatwiane telefonicznie.

 

Kontakt telefoniczny :

Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

– Rejestracja Ogólna tel.

 • 33 8766437,
 • 33 8765340,
 • 33 8765341,
 • 608 786 725.

– Poradnia Dziecięcia

 • 33 8766111.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leńczach tel. 33 8768795

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach  tel. 33 8768425