Od 2.09.2020 rozpoczął pracę w podstawowej opiece zdrowotnej  w Poradni Ogólnej  lek. specj.II-stopn. chorób wewnętrznych, specj.II-stopn.  kardiologii  Tadeusz Czopek:

poniedziałek 12.00 – 18.00,

środa  8.00 – 14.00,

czwartek 8.00 – 14.00,

piątek 8.00 – 14.00