W załączeniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Odpowiedzi na zapytania RTG 3