OGŁOSZENIE

 W związku ze zwiększająca się liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że w przypadku zgłaszania przez pacjenta telefonicznie przypadków : infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, ból gardła)  duszności,  zaburzeń  węchu  i/lub  smaku, gorączki a także objawów  ze  strony  przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty), lekarz telefonicznie może udzielić konsultacji (teleporady), podczas której zdecyduje o dalszym postępowaniu.