OGŁOSZENIE

 

W  związku  z  utrzymującymi  się  stanem  pandemii  COVID-19, oraz Zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia                  29 października 2021 r. dotyczącymi zlecania badań diagnostycznych                         w kierunku infekcji Sars-Cov-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej informuję, że :  

  1. Każdy Pacjent zgłaszający  się  do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w  formie  wizyty  osobistej  bądź  teleporady)  z dowolnymi objawami infekcji dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, ból gardła, ból w okolicy zatok, bóle głowy,  duszność,  zaburzenia  węchu  i/lub  smaku),  objawami  ogólnymi  (gorączka,  osłabienie,  bóle mięśniowe, dreszcze) o nieznanej lub niewyjaśnionej przyczynie, a także objawami  ze  strony  przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty) z towarzyszącymi objawami ogólnymi, powinien zostać skierowany na diagnostykę  w  kierunku  infekcji  SARS-CoV-2. Nie jest możliwe na podstawie badania podmiotowego   i przedmiotowego wykluczenie lub potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani odróżnienie tej infekcji od zakażeń dróg oddechowych innymi wirusami. 
  2. Teleporada w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 może być udzielona każdemu pacjentowi, którego stan zdrowia nie wymaga wizyty osobistej, z wyjątkiem dzieci do ukończenia 2-go roku życia, u których zawsze powinno być wykonane badanie przedmiotowe.
  3. Jeżeli w ocenie lekarza, objawy zgłaszane podczas teleporady są niejasne, narastają w czasie, wymagają weryfikacji – należy wykonać wizytę osobistą,  niezależnie od przyczyny zgłoszenia.
  4. W przypadku Pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do punktu wymazowego lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz może zlecić pobranie materiału do testu RT-PCR przez zespół karetki wymazowej.
  5. W przypadku zgłoszenia się Pacjenta z objawami infekcyjnymi na wizytę osobistą, zaleca się wykonanie testu antygenowego w kierunku  SARS-CoV-2. Ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2  i w zależności  od  przesłanek klinicznych  i  epidemiologicznych  może  wymagać  weryfikacji  testem  RT-PCR. Każdy  wynik  testu antygenowego (ujemny i dodatni) wymaga wprowadzenia do systemu EWP, przez stronę gabinet.gov.pl. W przypadku dodatniego wyniku Pacjent zostanie objęty automatycznie izolacją na okres 10 dni od wprowadzenia wyniku do systemu. 
  6. Powyższe zalecenia odnoszą się również do Pacjentów szczepionych (niezależnie od liczby przyjętych dawek, rodzaju szczepionki i czasu, który upłynął od przyjęcia szczepionki) oraz ozdrowieńców.