Szanowni Państwo

Pragniemy wyrazić Naszą ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania na Wasze ręce za wsparcie SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa :

– Pan dr inż. Augustyn Ormanty – Gmina Kalwaria Zebrzydowska – za przekazanie środków dezynfekcyjnych, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych, ochraniaczy obuwia, kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych,

– Pan Stanisław Ryłko – ORP Sp. z o.o. w Brodach za przekazanie maseczek ochronnych,

– Pani Małgorzata Stawowy  z Zakrzowa – za przekazanie maseczek ochronnych,

– Pani Agata Bekier BTZ Group z Warszawy (Drukarze dla Szpitali) – za przekazanie przyłbic ochronnych,

– Pani Janina Pępek z Brodów – za przekazanie maseczek ochronnych,

– Pani Julia Moskwa Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP – za przekazanie maseczek ochronnych,

Dzięki Państwa wsparciu możemy w bezpieczny sposób funkcjonować i leczyć naszych pacjentów. Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w utrzymanie sprawnego działania SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kierownictwo i pracownicy SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej