OGŁOSZENIE

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 151) informuję, ze w przypadku pacjentów powyżej 60 roku życia, skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych udzielne mogą być, nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania izolacji, porady, podczas których lekarz POZ na podstawie badania fizykalnego dokona oceny stanu zdrowia pacjenta. 

W związku z powyższym wskazane wyżej porady udzielane będą w :

– Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od  12.00 – 14.00 po wcześniejszej rejestracji

– WOZ Leńcze i WOZ Przytkowice w terminie ustalonym z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej  i po wcześniejszej rejestracji.

 

Rejestracja telefoniczna :

Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rejestracja Ogólna tel. 33 8766437, 33 8765340, 33 8765341, 608 786 725.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leńczach tel. 33 8768795

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach tel.   33 8768425