Niniejszym informujemy, że od 4.05.2020 r. zostaje uruchomiona pracownia RTG.

Aby zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i nasze w czasie trwania pandemii koronawirusa będziemy wykonywać badania wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji 33 876 64 37 wew. 72  pacjenta na ustaloną godzinę. Pacjenci niezarejestrowani pod wskazanym numerem telefonu nie zostaną przyjęci.

Rejestracji pacjentów dokonuje tylko personel pracowni RTG

Pracownia będzie czynna : poniedziałek, wtorek – w godzinach 8-14  czwartek w godzinach 11-17

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny badania, gdyż w poczekalni pracowni RTG może znajdować się tylko 1 pacjent.

Prosimy aby pacjenci zgłaszali się do pracowni bez osób towarzyszących.

Przypominamy o konieczności posiadania skierowania.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki.