W ramach programu:

  1. Lekarz przeprowadzi wywiad i oceni, czy spełniasz kryteria włączenia do programu.
  2. Jeśli tak – lekarz wykona w trakcie wizyty szybki test w kierunku zakażenia HCV i/lub HBV. Polega on na pobraniu krwi z palca.
  3. Lekarz omówi z Tobą wynik.
  4. Wynik ujemny oznacza, że nie jesteś zakażony HBV ani HCV. Lekarz poinformuje Cię o zachowaniach zmniejszających narażenie na zakażenie w przyszłości. Na tym kończy się Twój udział w programie.
  5. Wynik dodatni oznacza, że możesz być zakażony HBV lub HCV. Zostaniesz skierowany na badania potwierdzające zakażenie, polegające na tradycyjnym pobraniu próbki krwi i sprawdzeniu, czy obecny jest wirus HCV (HCV RNA) lub antygen HBsAg.
  6. Umów się na kolejną wizytę, na której zostanie omówiony wynik badania potwierdzającego. Jeśli okaże się, że jesteś zakażony, otrzymasz skierowanie do specjalistycznej opieki zdrowotnej – tam zostaniesz objęty dalszą opieką medyczną.
  7. Otrzymasz także dane kontaktowe do koordynatora pacjenta, od którego uzyskasz wsparcie.