Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 720.000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z realizacji świadczeń w sposób dostosowany do swoich potrzeb.

 

Zakres wsparcia obejmuje;

Budowę pochylni zewnętrznej, umożliwiającej swobodny dostęp do budynku SPZOZ,

Częściową modernizację związaną z poprawą dostępności pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami,

Modernizację istniejących węzłów sanitarnych,

Zakup wyposażenia,

Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1,

Organizację szkoleń dla pracowników,

 

 

Okres realizacji przedsięwzięcia 1.07.2022- 30.06.2023 r.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.