OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletem dokumentów znajduje się w załącznikach.

ogłoszenie

przedmiar robót

SIWZ SPZOZ

STWIORB