OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że z dniem 4.05.2020 r. w Gabinecie fizjoterapii ambulatoryjnej wznowione zostało udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych. Wszelkie informacje na temat terminów udzielania świadczeń oraz kolejek oczekujących udzielane są telefonicznie pod  nr  33-8766437 w. 17.