OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że od dnia 10 grudnia 2020 r. w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzane będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska – osób powyżej 75 roku życia pod warunkiem posiadania przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Równocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do wykonania szczepienia jest zaświadczenie od lekarza POZ o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej dysponuje na dzień dzisiejszy 104 szczepionkami przeciw grypie tj. 54 szczepionki zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia a 50 szczepionek zostało zakupione ze środków własnych SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szczepienia przeprowadzane będą w Gabinecie Zabiegowym w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku od 8.00 -17.00 i w Punkcie szczepień od poniedziałku do piątku od 8.00 – 17.00 oraz w WOZ Leńcze i WOZ Przytkowice w godzinach pracy ośrodków.