1.  Wiktor Stopyra:    02, 17, 23, 24 listopad 2018r
  2. Barbara Potempa:  08, 15, 22, 29 listopad 2018r.
  3. Dariusz Rzepka :     08 listopad 2018r
  4. Maria Szul :             02. – 05 listopad 2018r
  5. Łukasz Poniewski : 02.listopad 2018r
  6. Stanisław Bartel : 02 listopad 2018r
  7. Maria Zawilska : 05  – 09 listopada oraz 19, 21, 23, 26, 28, 30 listopada 2018r.
  8. Barbara Tusińska : 26 listopad 2018r.
  9. Marcin Krawczyński : 29 listopad 2018r.