1.Wiktor Stopyra :  03, 16 ,17, 23, 24. 08.2019r

2.Barbara Potempa : 05.08.2019 – 23.08.2019r

3.Zbigniew Potempa : 05.08.2019 – 09.08.2019r

4.Stanisław Bartel : 12.08.2019 – 31.08.2019r

5.Barbara Tusińska : 12, 26,27.08.2019r

6.Maria Zawilska : 12.08.2019 – 27.08.2019r

7. Jacek Masłowski : 14.08.2019r

8. Maria Szul : 05.08.2019 – 11.08.2019r oraz 14.08 i 16.08.2019r

9.stom. Krzysztof Górny : 16 – 17.08.2019r.

10.Marcelina Gmerek : 20.08.2019r