1.Dariusz Rzepka       –   25.07.2019r.

2.Wiktor Stopyra          –  05, 06, 20. 07.2019r

3.Marcin Krawczyński  – 22.07. – 16.08.2019r

4.Krzysztof Romańczyk – 24.07. – 26.07.2019r.

5.Agnieszka Jarguz – Chudoba – 22.07 – 26.07.2019