1.Wiktor Stopyra          6 i 20.10.2018r

2.Barbara Potempa      4, 11, 18 i 25.10. 2018r

3.Barbara Tusińska      15 i 29.10.2018r

4.Marcelina Gmerek    16.10.2018r

5.Andrzej Kozłowski     01.10. – 05.10.2018r

6.Marcin Krawczyński  08.10. – 12.10.2018r

7.Krzysztof Romańczyk 08.10. – 12.10.2018r

8.Łukasz Poniewski  15.10. – 19.10.2018r

9.Anna Stachura 15.10. – 19.10.2018r

10.Agnieszka Jarguz – Chudoba 15.10. – 31.10.2018r