Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Janiny Rzepy

odeszła od nas długoletnia pracownica administracji SPZOZ,

wspaniała koleżanka, bezgranicznie oddana pracy i swojemu powołaniu.

              

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23.07.2022r. o godz. 14.00

w Kościele Parafialnym w Zakrzowie.                         

 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim

Kierownictwo oraz Pracownicy SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej