INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że w miesiącu czerwcu 2022 r.  zakończyły się prace związane z termomodernizacją Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano między innymi :

  • docieplenie ścian budynku styropianem, położenie tyków silikonowych na elewacji, izolacja i docieplenie fundamentów budynku, wymiana okien w piwnicy, wymiana rynien spustowych, za kwotę 156.501,53 brutto,
  • roboty dodatkowe wynikłe w trakcie trwania robót związanych z dociepleniem, w związku ze złym stanem technicznym tj. wykonanie odprowadzenia wody deszczowej od budynku, demontaż, remont i ponowny montaż podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, skucie tynków na elewacji garażu, wykonanie nowego pokrycia dachu na garażu, wykonanie elewacji garażu z tynku za kwotę 58.519,73 zł brutto,
  • remont instalacji elektrycznej za kwotę 14.359,02 zł brutto.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Firmę F.U.H. MARBUD Marek Dżyżdzyk z Świnnej Poręby, natomiast roboty elektryczne wykonała Firma Instalacje Elektryczne – Pomiary Ireneusz Grudniewicz z Wadowic.

Przedmiotowa inwestycja została sfinansowana ze środków własnych SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.