W dniach 16 -17.08.2022 Pani doktor Agnieszka Jarguz-Chudoba nieobecna.

W okresie od 18.08.2022 do 06.09.2022 Pani doktor Maria Szul przebywa na urlopie.