Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Rejestracja pacjentów do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej prowadzona jest bezpośrednio w gabinecie telefonicznie (tel. 33 876 64 37, 33 876 54 30, 33876 54 31 - wew. 17 lub 535325778), osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach czasu pracy gabinetu na wyznaczony termin.

Harmonogram przyjęć ambulatoryjnych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.00 - 18.00 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00 07.00 - 18.00 07.00 - 17.00

Gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyposażony jest w szereg nowoczesnych urządzeń a w szczególności :

- cykloergometr do treningu interwałowego szt. 2
- zestaw do biostymulacji laserowej (stacjonarny)
- zestaw do biostymulacji laserowej (przenośny)
- lampa do terapii światłem spolaryzowanym
- lampa terapeutyczna (szt. 2)
- rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych (szt. 2)
- kabina UGUL do ćwiczeń w podwieszeniu i ćwiczeń wspomaganych
- wyposażenie sali kinezyterapii (materace, drabinki, piłki, ciężarki, taśmy rehabilitacyjne)
- zestaw do elektroterapii z osprzętem (stacjonarny) szt. 2
- zestaw do elektroterapii z osprzętem (przenośny)
- zestaw do kriostymulacji parami azotu
- zestaw do ultradźwięków
- zestaw do magnetoterapii
- stół do ćwiczeń manualnych
- urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
- wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych

W oparciu o posiadaną bazę sprzętową, lokalową i wykwalifikowany personel medyczny SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wykonuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii, kinezyterapi i masażu, a w szczególności :

- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
- ćwiczenia czvnne
- ćwiczenia czynne z oporem
- ćwiczenia w odciążeniu
- ćwiczenia w odciążeniu z oporem
- pionizacja
- nauka poruszania się
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia ogólnousprawniające
- ćwiczenia specjalne(PNF, Mc Kenzie)
- masaż ręczny klasyczny
- galwanizacja
- jonoforeza
- elektrostymulacja
- tonoliza
- prądy diadynainiczne
- prądy interferencyjne
- prądy TENS
- prądy Traberta
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości -MG
- lampa sollux
- lampa bioptron
- laseroterapia miejscowa
- ultradźwięki miejscowe
- ultrafonoforeza
- impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
- diatermia krótkofalowa
- kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
- krioterapia miejscowa