Rejestracja pacjentów do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej prowadzona jest bezpośrednio w gabinecie telefonicznie (tel. 33 876 64 37, 33 876 54 30, 33876 54 31 – wew. 17 lub 535325778), osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach czasu pracy gabinetu na wyznaczony termin.

Harmonogram przyjęć ambulatoryjnych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.00 – 18.00 07.00 – 17.00 07.00 – 17.00 07.00 – 18.00 07.00 – 17.00

Gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyposażony jest w szereg nowoczesnych urządzeń a w szczególności :

– cykloergometr do treningu interwałowego szt. 2
– zestaw do biostymulacji laserowej (stacjonarny)
– zestaw do biostymulacji laserowej (przenośny)
– lampa do terapii światłem spolaryzowanym
– lampa terapeutyczna (szt. 2)
– rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych (szt. 2)
– kabina UGUL do ćwiczeń w podwieszeniu i ćwiczeń wspomaganych
– wyposażenie sali kinezyterapii (materace, drabinki, piłki, ciężarki, taśmy rehabilitacyjne)
– zestaw do elektroterapii z osprzętem (stacjonarny) szt. 2
– zestaw do elektroterapii z osprzętem (przenośny)
– zestaw do kriostymulacji parami azotu
– zestaw do ultradźwięków
– zestaw do magnetoterapii
– stół do ćwiczeń manualnych
– urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
– wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych

W oparciu o posiadaną bazę sprzętową, lokalową i wykwalifikowany personel medyczny SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wykonuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii, kinezyterapi i masażu, a w szczególności :

– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
– ćwiczenia czvnne
– ćwiczenia czynne z oporem
– ćwiczenia w odciążeniu
– ćwiczenia w odciążeniu z oporem
– pionizacja
– nauka poruszania się
– ćwiczenia izometryczne
– ćwiczenia ogólnousprawniające
– ćwiczenia specjalne(PNF, Mc Kenzie)
– masaż ręczny klasyczny
– galwanizacja
– jonoforeza
– elektrostymulacja
– tonoliza
– prądy diadynainiczne
– prądy interferencyjne
– prądy TENS
– prądy Traberta
– pole magnetyczne niskiej częstotliwości -MG
– lampa sollux
– lampa bioptron
– laseroterapia miejscowa
– ultradźwięki miejscowe
– ultrafonoforeza
– impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
– diatermia krótkofalowa
– kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
– krioterapia miejscowa