Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Rejestracja pacjentów do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej prowadzona jest telefonicznie (tel. 33 876 64 37 wew. 17, lub 535 325 778), osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy gabinetu.

Harmonogram przyjęć ambulatoryjnych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.00 - 18.00 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00 07.00 - 18.00 07.00 - 17.00

Gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyposażony jest w szereg nowoczesnych urządzeń a w szczególności :

- cykloergometr do treningu interwałowego szt. 2
- zestaw do biostymulacji laserowej (stacjonarny)
- zestaw do biostymulacji laserowej (przenośny)
- lampa do terapii światłem spolaryzowanym
- lampa terapeutyczna (szt. 2)
- rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych (szt. 2)
- kabina UGUL do ćwiczeń w podwieszeniu i ćwiczeń wspomaganych
- wyposażenie sali kinezyterapii (materace, drabinki, piłki, ciężarki, taśmy rehabilitacyjne)
- zestaw do elektroterapii z osprzętem (stacjonarny) szt. 2
- zestaw do elektroterapii z osprzętem (przenośny)
- zestaw do kriostymulacji parami azotu
- zestaw do ultradźwięków
- zestaw do magnetoterapii
- stół do ćwiczeń manualnych
- urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
- wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych

W oparciu o posiadaną bazę sprzętową, lokalową i wykwalifikowany personel medyczny SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wykonuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii, kinezyterapi i masażu, a w szczególności :

- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
- ćwiczenia czvnne
- ćwiczenia czynne z oporem
- ćwiczenia w odciążeniu
- ćwiczenia w odciążeniu z oporem
- pionizacja
- nauka poruszania się
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia ogólnousprawniające
- ćwiczenia specjalne(PNF, Mc Kenzie)
- masaż ręczny klasyczny
- galwanizacja
- jonoforeza
- elektrostymulacja
- tonoliza
- prądy diadynainiczne
- prądy interferencyjne
- prądy TENS
- prądy Traberta
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości -MG
- lampa sollux
- lampa bioptron
- laseroterapia miejscowa
- ultradźwięki miejscowe
- ultrafonoforeza
- impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
- diatermia krótkofalowa
- kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
- krioterapia miejscowa