Poradnia Opieki Całodobowej

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

SPZOZ świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
oraz
- całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Telefon do opieki całodobowej 33 876 64 37 ponadto informujemy iż zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ rozmowy są nagrywane.

Pomoc świadczona jest w ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki przez lekarza i pielęgniarkę. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjent może wybrać dowolne ambulatorium na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja.
Informację o tym, gdzie na danym obszarze sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.
Odpowiedni wykaz znajdą Państwo również poniżej. W wykazie oprócz danych teleadresowych mogą Państwo sprawdzić dla jakiego obszaru dane ambulatorium zabezpiecza wizyty domowe, a także ilu lekarzy dyżuruje w danej placówce.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Może z nich skorzystać każdy ubezpieczony pacjent.

Dyżurujący lekarze i pielęgniarki udzielają świadczeń w ambulatorium, a w przypadkach medycznie uzasadnionych mogą również udzielić pomocy w domu pacjenta. Zamawiając wizytę domową należy pamiętać, by poprosić o nią w placówce posiadającej ambulatorium na obszarze, w którym przebywamy.

Do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udają się Państwo z dolegliwością, z którą w ciągu dnia zgłaszają się Państwo do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W razie poważniejszych dolegliwości lub urazu pomoc uzyskają Państwo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) lub wzywając pogotowie ratunkowe (nr 999 lub 112). Informacje na temat placówek świadczących pomoc w stanach nagłych i wykaz SORów znajdą Państwo na Stronie dla Pacjentów.

WYKAZ AMBULATORIÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Małopolsce