Rozstrzygnięcie przetargowego dotyczącego wyceny unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 marca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7                                                             34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej  dotyczącego wyceny…

Zapytanie dotyczące wyceny unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 lutego 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę unitu stomatologicznego wraz…

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyceny sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami  dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.”

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10 stycznia 2023 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7                                                             34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska   Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej…

Zapytanie dotyczące wyceny sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami  dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.”

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22 grudnia 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE W związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej projektu grantowego…

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

SP ZOZ/2/ZP/2022                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 2 grudnia 2022r.   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  CZĘŚCI V,   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej…

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy materiałów stomatologicznych na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7                                                             34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska     Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego  na dostawy materiałów stomatologicznych Zebrzydowskiej na rok 2023,…

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7                                                             34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska     Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników…

Zapytanie dotyczące wyceny odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się                     z…

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się                      z…

Zapytanie dotyczące wyceny leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z…