Harmonogram pracy poradni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. stom.

Andrzej Marczyński

13.00 – 20.35 08.00 – 15.35 07.30 – 10.30