Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33 876 64 37; 33 876 53 40; 33 876 53 41, 608 786 725
fax: 33 876 58 63
e-mail:
spzozkal2@op.pl
pediatria@spzoz-kalwaria.pl
rejestracja@spzoz-kalwaria.pl

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach
Przytkowice 416
34-141 Przytkowice
tel. 33 876 84 25, 534 731 898
rejestracja.p@spzoz-kalwaria.pl

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leńczach
Leńcze 284
34-142 Leńcze
tel. 33 876 87 95, 534 732 419
rejestracja.l@spzoz-kalwaria.pl