Harmonogram pracy poradni Stomatologicznej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Lek. Stom.

Andrzej Marczyński

13.00 – 20.35 11.00 – 14.35 08.00 – 15.35