Informacje prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 r.) ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2011 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z…

Deklaracje

Druki deklaracji do pobrania: DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ (pdf) DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI POZ (pdf) DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ (pdf) Podstawowa Opieka Zdrowotna Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i…