Archiwalna dokumentacja medyczna przeznaczona do niszczenia.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia w związku z upływem okresu przechowywania może zostać wydana na wniosek pacjenta, lub jego przedstawiciela ustawowego. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy będą mogły odebrać…

Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Leńczach

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 lipca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę…

Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę…

Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 marca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę…