Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Leńczach

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 lipca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę…

Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę…

Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 marca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę…