Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                             ...

Zapytanie dotyczące wyceny leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                        ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalw...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

OGŁOSZENIE COVID-19

OGŁOSZENIE  W związku ze zwiększająca się liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że w przypadku zgłaszania przez pacjenta telefonicznie przypadków : infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, ból gardła)  duszności,  zaburzeń  węchu  i/lub  smaku, gorączki...