Zapytanie dotyczące opracowania dokumentacji dotyczącej nadbudowy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II 7.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 lutego 2024 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                            ZAPYTANIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się                  z prośbą o wycenę…