Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł minionej nocy lekarz TADEUSZ RYŁKO długoletni Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odszedł od nas wspaniały lekarz, kolega, człowiek wielkiego serca. Bezgranicznie oddany pracy i swojemu powołaniu, zawsze niosący pomoc każdemu potrzebującemu pacjentowi. Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składa Kierownictwo i Pracownicy SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                             ...

Zapytanie dotyczące wyceny leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                        ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalw...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...

Zapytanie dotyczące wyceny materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                              ZAPYTANIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...