Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej”

SP ZOZ/2/ZP/2022                                                                Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.05.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej” ogłoszonego na Platformie e-Zamówienia id. ocds-148610-3f3f547b-089c-11ef-9b7e-467806a93518 w dniu 2.05.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2024 r. w postępowaniu przetargowym pn. „Wymiana windy  w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej” znak SPZOZ.1.ZP.2024 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
1.„DŹWIG-SERWIS” ZBIGNIEW WYSOCKI al. Armii Krajowej 116 43-316 BIELSKO-BIAŁA240.834,0060 m-cy
2.Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa ul. Pawia 51/72 01-030 Warszawa273.060,0060 m-cy
3.CHMIELEWSKI S.A. ul. Lipowa nr 27 05-532 Baniocha157.267,8060 m-cy
4.WINDY WIPRO SP. Z O. O. Kokotów 942, 32-002 Węgrzce Wielkie207.255,0060 m-cy
5.Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie Bolęcin 41, 09-110 Sochocin235.827,9060 m-cy
6.Firma „Be-Jot” Naprawa, Konserwacja, Montaż Dźwigów Sp. z o.o. ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 39/26 30-348 Kraków171.184,0260 m-cy
7.Winda- Warszawa SP. z o. o. ul. Surowieckiego 12 02-784 Warszawa208.259,7960 m-cy

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

Otrzymują:

  1. https://spzoz-kalwaria.pl/
    1. Platforma e-Zamówienia
      1. a/a